მოგესალმებით

ძვირფასო სტუმრებო, კოლეგებო და მეგობრებო!

 

მოგესალმებით, საუკეთესო სურვილებით, საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის ვებ გვერდზე, რომლიც განახლდა ამ ცოტა ხნის წინ რათა უკეთ ასახოს ასოციაციის მოქმედებათა ზრდა და გაფართოება. საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციამ( სსსა) წამოიყო სამედიციო ინტერნეტ პორტალის შექმნა, რომელიც მოემსახურება ასოციაციის ფართო ინტერესების და მიზნების განხორციელებას და აგრეთვე იქნება ინტერნეტ პორტალი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. განახლებული ვებ გვერდი მოიცავს ინფორმაციას ასოციაციის წინა და მიმდინარე საქმიანობების შესახებ, ისევე როგორც ორგანიზაციის სამომავლო გეგმების და სტრატეგიების კონტურებს. ჩვენ ასევე გთავაზობთ ელექტრონულ პუბლიკაციებს, სტატიების და ცალკეული კვლევითი ნაშრომების სახით, რომლებიც შეიქმნა ასოციაციის ბაზაზე, ექსპერტების და მკვლევარების მიერ.

 

ვებ გვერდი მოგცემთ საშუალებას გაეცნოთ სსსა-ს სისტემურ ქმედებებს: კონფერენციებს, კვლევებს და ტრეინინგებს, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, საქართველოში არსებული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობის და მოთხოვნების გათვალისწინებით.

 

ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენს ქვეყანაში სამედიცინო საზოგადოების პროფესიონალიზმის ამაღლების და განვითარების საქმეში, განამტკიცებს უნივერსალურ ფასეულობებს.

 

პატივისცემით

 

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის საბჭო

მოგესალმებით

ძვირფასო სტუმრებო, კოლეგებო და მეგობრებო! მოგესალმებით, საუკეთესო სურვილებით, საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის ვებ გვერდზე, რომლიც განახლდა ამ ცოტა ხნის წინ რათა უკეთ ასახოს ასოციაციის მოქმედებათა ზრდა და გაფართოება. საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციამ( სსსა) წამოიყო სამედიციო ინტერნეტ პორტალის შექმნა, რომელიც მოემსახურება ასოციაციის ფართო ინტერესების და მიზნების განხორციელებას და აგრეთვე იქნება ინტერნეტ პორტალი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. განახლებული ვებ გვერდი მოიცავს ინფორმაციას ასოციაციის წინა და მიმდინარე საქმიანობების შესახებ, ისევე როგორც ორგანიზაციის სამომავლო გეგმების და სტრატეგიების კონტურებს. ჩვენ ასევე გთავაზობთ ელექტრონულ პუბლიკაციებს, სტატიების და ცალკეული კვლევითი ნაშრომების სახით, რომლებიც შეიქმნა ასოციაციის ბაზაზე, ექსპერტების და მკვლევარების მიერ. ვებ გვერდი მოგცემთ საშუალებას გაეცნოთ  სსსა-ს სისტემურ ქმედებებს: კონფერენციებს, კვლევებს და ტრეინინგებს, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, საქართველოში არსებული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობის და მოთხოვნების გათვალისწინებით. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენს ქვეყანაში სამედიცინო საზოგადოების პროფესიონალიზმის ამაღლების და განვითარების საქმეში, განამტკიცებს უნივერსალურ ფასეულობებს.           

პატივისცემით   

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის საბჭო

მოგესალმებით

ძვირფასო სტუმრებო, კოლეგებო და მეგობრებო! მოგესალმებით, საუკეთესო სურვილებით, საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის ვებ გვერდზე, რომლიც განახლდა ამ ცოტა ხნის წინ რათა უკეთ ასახოს ასოციაციის მოქმედებათა ზრდა და გაფართოება. საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციამ( სსსა) წამოიყო სამედიციო ინტერნეტ პორტალის შექმნა, რომელიც მოემსახურება ასოციაციის ფართო ინტერესების და მიზნების განხორციელებას და აგრეთვე იქნება ინტერნეტ პორტალი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. განახლებული ვებ გვერდი მოიცავს ინფორმაციას ასოციაციის წინა და მიმდინარე საქმიანობების შესახებ, ისევე როგორც ორგანიზაციის სამომავლო გეგმების და სტრატეგიების კონტურებს. ჩვენ ასევე გთავაზობთ ელექტრონულ პუბლიკაციებს, სტატიების და ცალკეული კვლევითი ნაშრომების სახით, რომლებიც შეიქმნა ასოციაციის ბაზაზე, ექსპერტების და მკვლევარების მიერ. ვებ გვერდი მოგცემთ საშუალებას გაეცნოთ სსსა-ს სისტემურ ქმედებებს: კონფერენციებს, კვლევებს და ტრეინინგებს, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, საქართველოში არსებული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობის და მოთხოვნების გათვალისწინებით. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენს ქვეყანაში სამედიცინო საზოგადოების პროფესიონალიზმის ამაღლების და განვითარების საქმეში, განამტკიცებს უნივერსალურ ფასეულობებს.            პატივისცემით   

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის საბჭო

მოგესალმებით

ძვირფასო სტუმრებო, კოლეგებო და მეგობრებო!

მოგესალმებით, საუკეთესო სურვილებით, საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის ვებ გვერდზე, რომლიც განახლდა ამ ცოტა ხნის წინ რათა უკეთ ასახოს ასოციაციის მოქმედებათა ზრდა და გაფართოება. საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციამ( სსსა) წამოიყო სამედიციო ინტერნეტ პორტალის შექმნა, რომელიც მოემსახურება ასოციაციის ფართო ინტერესების და მიზნების განხორციელებას და აგრეთვე იქნება ინტერნეტ პორტალი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. განახლებული ვებ გვერდი მოიცავს ინფორმაციას ასოციაციის წინა და მიმდინარე საქმიანობების შესახებ, ისევე როგორც ორგანიზაციის სამომავლო გეგმების და სტრატეგიების კონტურებს. ჩვენ ასევე გთავაზობთ ელექტრონულ პუბლიკაციებს, სტატიების და ცალკეული კვლევითი ნაშრომების სახით, რომლებიც შეიქმნა ასოციაციის ბაზაზე, ექსპერტების და მკვლევარების მიერ.

ვებ გვერდი მოგცემთ საშუალებას გაეცნოთ სსსა-ს სისტემურ ქმედებებს: კონფერენციებს, კვლევებს და ტრეინინგებს, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, საქართველოში არსებული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობის და მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენს ქვეყანაში სამედიცინო საზოგადოების პროფესიონალიზმის ამაღლების და განვითარების საქმეში, განამტკიცებს უნივერსალურ ფასეულობებს.

პატივისცემით

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის საბჭო

მოგესალმებით

ძვირფასო სტუმრებო, კოლეგებო და მეგობრებო! მოგესალმებით, საუკეთესო სურვილებით, საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის ვებ გვერდზე, რომელიც შეიქმნა რათა ასახოს ასოციაციის მოქმედებათა ზრდა და გაფართოება. საქართველოს სამედიცინო სპეციალობათა ასოციაციამ( სსსა) წამოიწყო სამედიციო ინტერნეტ პორტალის შექმნა, რომელიც მოემსახურება ასოციაციის ფართო ინტერესების და მიზნების განხორციელებას და აგრეთვე იქნება ინტერნეტ პორტალი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. განახლებული ვებ გვერდი მოიცავს ინფორმაციას ასოციაციის წინა და მიმდინარე საქმიანობების შესახებ, ისევე როგორც ორგანიზაციის სამომავლო გეგმების და სტრატეგიების კონტურებს. ჩვენ ასევე გთავაზობთ ელექტრონულ პუბლიკაციებს, სტატიების და ცალკეული კვლევითი ნაშრომების სახით, რომლებიც შეიქმნა ასოციაციის ბაზაზე, ექსპერტების და მკვლევარების მიერ. ვებ გვერდი მოგცემთ საშუალებას გაეცნოთ სსსა-ს სისტემურ ქმედებებს: კონფერენციებს, კვლევებს და ტრეინინგებს, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, საქართველოში არსებული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობის და მოთხოვნების გათვალისწინებით. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენს ქვეყანაში სამედიცინო საზოგადოების პროფესიონალიზმის ამაღლების და განვითარების საქმეში, განამტკიცებს უნივერსალურ ფასეულობებს.
პატივისცემით,
საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის საბჭო.

საქართველო GAMS-ი უმასპინძლებს ევროპის მედიკოს სპეციალისტთა კავშირის(UEMS) ყრილობას 2025 ოქტომბერი

ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია ემსახურება საქართველოს და მთლიანად ევროპის სამედიცინო პრაქტიკის, განათლების და საუკეთესო ღირებულებების ჰარმონიზაციას და ინტეგრაციას. ჩვენი ორგანიზაცია ხელს უწყობს საქართველოს მედიკოს სპეციალისტების დაახლოებას ევროპულ სამედიცინო საზოგადოებასთან. GAMS-ის ძალისხმევა მიმართულია  ქვეყანაში სხვადასხვა სამედიცინო სპეციალობის დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების/უწყვეტი პროფესიული განვითარების, სამედიცინო პრაქტიკის საუკეთესო ევროპული სტანდარტების იმპლემენტაციისკენ.

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აფერხებს ქვეყნის სტრატეგიული და ისტორიული მიმართულებით სვლას ევროპული ოჯახისკენ, ეწინააღმდეგება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და ხალხის ნებას. ვიმედოვნებთ, რომ კეთილგონიერება იზეიმებს და ქვეყნის ევროპული მომავალი რისკის ქვეშ არასოდეს დადგება.

ასოციაცია მხარს უჭერს პროფესიონალიზმის, კეთილსინდისიერების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების ევროპულ ღირებულებებს და გააგრძელებს ძალისხმევას ამ მიმართულებით. ჩვენ გავაგრძელებთ პაციენტების და მოსახლეობის საუკეთესო ინტერესების დაცვას საქართველოს და მთლიანად ევროპის სამედიცინო საზოგადოებების დაახლოებისთვის, მათ შორის ჯანდაცვის სისტემის რესურსების, სამედიცინო განათლების, პაციენტების და სპეციალისტების მობილურობის ხელშეწყობით.

გვინდა გაცნობოთ, რო საქართველო უმასპინძლებს ევროპის მედიკოს სპეციალისტთა კავშირის ყრილობას 2025 წლის ოქტომბერში.

GAMS(როგორც მასპინძელი ორგანიზაცია)   უზრუნველყოფს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი ფორუმის ჩატარებას მაღალ დონეზე, რაც უდავოდ ხელს შეუწყობს  პროგრესს და რეფორმებს საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის ჭრილში. 

გახდი წევრი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება

აქტივობები

მიყევით ჩვენს საქმიანობას

პარტნიორები

შეიძლება დაგაინტერესოთ

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია: წარსული, პერსპექტივები და გამოწვევები

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია

მედიცინის დოქტორი

გიორგი  ჩახავა

მედია

სიახლე

This is the heading

Trying to add add image box to your WordPress sites? No worries!

This is the heading

Want to customize Elementor image box height? Here we have the Solution!

This is the heading

Do you know how to add Elementor image box with button?

გვეწვიეთ

ლუბლიანას ქუჩა 2/6.
თბილისი 0159

დაგვირეკეთ

593939725
598359525

დაგვიკავშირდით

gamsuems@gmail.com

Intensive care

People to provide made medical education College was established in vision by group of dedicated

Lab Tests

Dedicated education College was established in vision by group of people to provide made medical

Emergency Care

Established in vision by group of dedicated people to provide College was made medical education

Meet Our Teams

The hospital plays a statewide services includes the Acquired

Harrison Hudson

Plastic Surgeon

Kirstin Hagen

Plastic Surgeon

Laurel Clark

Cosmetic Surgeon

Hakim Heck

Plastic Surgeon

Our Speciality Clinic

International Medical College Hospital a bed multispecialty tertiary care referral hospital with Outpatient and Inpatient services. It has world-class treatment

0 +

Support Given

0 +

Clients Rating

0 M +

Money Saved

0 +

Happy Clients

ka_GEGeorgian

ქ.ლონდონში 21-24.03.24 ჩატარდა მსოფლიო კონგრესი კონტროვერსიები ნევროლოგიაში.

ქ.ლონდონში 21-24.03.24 ჩატარდა მსოფლიო კონგრესი კონტროვერსიები ნევროლოგიაში.კონგრესში მონაწილეობდა წარმომადგენლობითი ქართული დელეგაცია. GAMS-ის წარმომადგენლები გიორგი ჩახავა ( საქართველოს ელჩი, პლენარული სხდომის თავჯდომარე),მირანდა დემურია, მიხეილ სანდლერი, ნანი ბურდული, თემური მარღანია და GAMS-ის სპიკერები მარინა ჯანელიძე, ნანა კვირკველია აქტიურად  იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა სექციის მუშაობაში და დისკუსიებში, შედგა შეხვედრები მსოფლიოს წამყვან სპეციალისტებთან.

წევრობის ფორმა

მისამართი,ტელეფონი,ელფოსტა