აკრედიტაცია

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია წარმოადგენს ევროპის მედიკოს სპეციალისტთა კავშირის პარტნიორს საქართველოში და უფლებამოსილია შუამდგომლობით მიმართოს უწყვეტი სამედიცინო განათლების ევროპის აკრედიტაციის საბჭოს შესაბამის სექციას საქართველოში დაგეგმილ ღონისძიებების აკრედიტაციის და საგანმანათლებლო აქტივობების საერთაშორისო აღიარებაზე. ევროკრედიტების მოპოვების მიზნით დაინტერესბულმა მხარემ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია უწყვეტი სამედიცინო განათლების ევროპის სააკრედიტაციო საბჭოს საიტზე ან მიმართოს GAMS-ს სააკრედიტაციო პროცესში რჩევისთვის და/ან დახმარებისთვის. დეტალური ინფორმაცია EACCME აღიარების და აკრედიტაციის პროცედურების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე https://eaccme.uems.eu/

ka_GEGeorgian

წევრობის ფორმა

მისამართი,ტელეფონი,ელფოსტა